Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Hvězdova 1716/26, Praha 4
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Martin Drda
Předseda představenstva a generální ředite
Logo
Email
stv@stvgroup.cz
Website
http://www.stvgroup.cz
Zaměření
STV GROUP a.s. je jedním z největších českých výrobců munice, které jsou schopny vyrábět celé spektrum munice, z ručních zbraní střeliva velké ráže munice, letecká munice a trhaviny, včetně výroby mechanických dílů. Součástí výrobního portfolia jsou také plastové výbušniny, útočná puška typu AK a protitankové granátové odpalovače LGL7 a HGL-9. Jsme také jedním z vůdců v oblasti generální opravy a modernizace pozemních vojenských vozidel, letadel a vrtulníků. V oblasti ekologické likvidace munice, společnost získala postavení osvědčeného a spolehlivého partnera mnoha Evropských armád. Díky našemu profesionálnímu přístupu a důsledné práci jsme známým a váženým partnerem české armády, NSPA a mnoha dalších zákazníků.

STV GROUP a.s. is one of the top Czech ammunition manufacturers, capable of manufacturing the entire spectre of ammunition, from small arms ammunition to large calibre ammunition, aircraft ammunition and explosive charges, including the manufacture of mechanical parts. The manufacturingportfolio currently also includes plastic explosives, AK type assault rifle and anti-tank grenade launchers LGL7 and HGL-9. we are also one of the leaders in the aera of overhaul and modernization of land military vehicles, aircraft and helicopters. In the area of ecological ammunition disposal, the Company has earned the position of a well-tested and reliable partner of many Europeans armies. Thanks to our professional approach and consistent work, we are well known and respectable partner of Czech army, NSPA and many other customers.
Ulice / Street
Hvězdova 1716/26
Město / City
Praha 4
PSC / ZIP
Praha 4
26181134
DIČ / VAT
CZ26181134
Kategorie
Zbraně systémy řízení palby munice, Obchodní a ostatní