Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Na Strži 28, Praha 4
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Jan Köhler
Logo
Email
info@tcz.cz
Website
http://www.tcz.cz
Zaměření
V současné době společnost zaměřuje své hlavní aktivity a rozvíjí svoji činnost především v oborech RADIOLOKAČNÍ a RADIOKOMUNIKAČNÍ techniky. V uvedených oblastech nabízí T-CZ svým zákazníkům komplexní služby na vysoké profesionální úrovni.

Oblast RADIOLOKACE zahrnuje především dodávky přehledových a přistávacích radarových systémů na klíč, modernizace letištních radiolokátorů a další související aktivity jako výroba vlnovodů, antén apod.

Oblast RADIOKOMUNIKACE zahrnuje především vývoj a výrobu základnových a vozidlových radiostanic a jejich konfiguraci do radiových sítí. Součástí oboru je i široké produktové portfolio vozidlových, základnových a speciálních antén.

Doplňkovou výrobní oblastí je rozsáhlá STROJÍRENSKÁ VÝROBA využívaná pro výrobu vlastních výrobků radiokomunikace a radiolokace a dále pro externí zákaznickou výrobu dle rozsahu požadavku zákazníka až do finální úrovně s povrchovou úpravou dílu.

At present the company focuses its main activities and develops its activities mainly in the fields of RADIOLOCATION and RADIO-COMMUNICATION TECHNOLOGY. In these areas, T-CZ offers its customers comprehensive services at a high professional level.

The RADIOLOCATION area mainly includes the supply of turn-key surveillance and landing radar systems, modernization of airport radars and other related activities such as waveguide, antenna,

RADIOKOMUNIKACE includes mainly development and production of base and vehicle radio stations and their configuration into radio networks. Part of the industry is a wide product portfolio of vehicle, base and special antennas.

The complementary production area is the extensive MACHINE PRODUCTION used for the production of our own products of radiocommunication and radiolocation and also for external customer production according to the extent of the customer's requirement up to the final level with the surface finish of the part.
Fax
+420 466 034 503
Ulice / Street
Na Strži 28
Město / City
Praha 4
PSC / ZIP
14000
25269879
DIČ / VAT
CZ25269879
Kategorie
Systémy velení a jeho vybavení, Komunikační a radiolokační systémy