Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Hlavní 986, Smržovka
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Jaroslav Jakoubě
jednatel
Ing. Miloš Šikola
jednatel
Logo
Email
j.jakoube@teneo.cz
Website
http://www.teneo.cz
Zaměření
TENEO 3000 s.r.o. je nezávislá česká firma střední velikosti zabývajcící se velkosériovou výrobou konektorů a jejich součástí.

Vyrábíme a vyvíjíme produkty vlastních řad - elektrické konektory, které se vyznačují velmi vysokou mechanickou odolností a spolehlivostí nutnou například v armádních dodávkách. Jednotlivé typy a jejich podrobné charakteristiky můžete nalézt v elektronickém katalogu na těchto stránkách.

Kromě toho současně dodáváme i jednotlivé komponenty našim zákazníkům, podle jejich technických požadavků. Většina z nich také působí v elektrotechnickém průmyslu. Jsme schopni pokrýt velmi široké požadavky na soustružené díly, od malých sérií složitých obrobků po milionové série produkovaných na automatech.

Naše zaměření jsme také v nedávné době rozšířili o dodávky kompletních kabelovcých svazků, kde našim odběratelům nabízíme další přidanou hodnotu.

TENEO 3000 s.r.o. je globální firmou s působností v Evropě, Americe i Asii. Naším programem je především výrobní, ale i obchodní činnost. Jsme silně exportní firmou s využitím potenciálu dovedností a invence českého týmu.

TENEO 3000 s.r.o. Is an independent medium size Czech company dealing with large-volume production of connectors and their components.

We produce and develop products of our own series - electrical connectors, which are characterized by very high mechanical resistance and reliability required, for example, in military supplies. You can find the different types and their detailed characteristics in the electronic catalog on this site.

In addition, we also supply individual components to our customers, according to their technical requirements. Most of them also operate in the electrotechnical industry. We are able to cover the very wide requirements for turning parts, from small series of complex workpieces to millions of series produced on automated machines.

We have also expanded our focus recently with the supply of complete cable harnesses, offering our customers additional added value.

TENEO 3000 s.r.o. Is a global company in Europe, America and Asia. Our program is primarily manufacturing and business. We are a strong export company, utilizing the skills and inventive potential of the Czech team.
Fax
+420 483 394 145
Ulice / Street
Hlavní 986
Město / City
Smržovka
PSC / ZIP
46841
26444496
DIČ / VAT
CZ26444496
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Systémy velení a jeho vybavení, Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Vybavení bezpečnostních služeb, Obchodní a ostatní