Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Nademlejnská 600, Praha 9
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Tomáš Komrska
ředitel společnosti
e-mail: komrska@tesla-mikroel.cz
Logo
Email
tesla-mikroel@mbox.vol.cz
Website
http://www.tesla-mikroel.cz
Zaměření
Výroba mikrovlnných výkonových trubek a speciálních produktů vakuové elektroniky.
  - magnetrony pro radarovou službu
  - výkonové klystronové zesilovače pro televizní služby (UHF)
  - xenonové výbojky pro osvětlení přistávacích pásů přistávací plochy
  - lineární urychlovač 4 MEV
  - keramické vakuové těsnění
  - speciální vakuová technologie jako pájení a svařování a vakuově těsná keramika
  - kovové spoje

Production of microwave power tubes and special products of vacuum electronics.
- magnetrons for radar service
- power klystron amplifiers for TV service (UHF)
- xenon discharge tubes for illuminating of airfield landing strips
- linear accelerator 4 MEV
- ceramic vacuum tight bushings
- special vacuum technology as brazing and welding and vacuum tight ceramics
- metal connections
Fax
+420 281 861 355
Ulice / Street
Nademlejnská 600
Město / City
Praha 9
PSC / ZIP
19800
49623737
DIČ / VAT
CZ49623737
Kategorie
Ženijní chemické a zdravotnické vybavení