Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Poděbradská 56/186, Praha 9
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Tomáš Imlauf
Obchodní manažer Vojenské telekomunikační technologie
e-mail: imlauf.tomas@tesla.cz
Mgr Robert Němec
Předseda představenstva
Logo
Email
info@tesla.cz
Website
http://www.tesla.cz
Zaměření
Vývoj, výroba, servis a konstrukce: radioreléových zařízení určených pro stacionární a mobilní (taktickou) vojenskou telekomunikační síť; Televizní a vysílací vysílače a anténní systémy; Bezpečnostní vybavení; Systém pro regulaci a měření radonových koncentrací.

Development, production, servicing and engineering of: radio-relay equipment designed for stationary and mobile (tactical) military telecommunication network; TV and broadcast transmitters and antenna systems; security equipment; system for regulating and measurement of radon concetrations.
Fax
+420 266 107 681
Ulice / Street
Poděbradská 56/186
Město / City
Praha 9
PSC / ZIP
18066
0009709
DIČ / VAT
CZ00009709
Kategorie
Komunikační a radiolokační systémy, Ženijní chemické a zdravotnické vybavení