Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Dornych 129/57, Brno – Trnitá
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Výkonný ředitel
e-mail: pberg@fides.cz
Logo
Email
info@fides.cz
Zaměření
Integrovaná elektronická zabezpečovací platforma - ASSET (vývoj, výroba, návrh řešení, instalace a servis) poskytující:
  - Alarmový systém pro vniknutí a zadržování
  - Řízení přístupu
  - Docházka
  - Kontrola životního prostředí
  - Správa klíče
  - Správa parkovacích míst
  - Ověření videa
- Unikátní správa uživatelských identit
Řízení informací o fyzické bezpečnosti - LATIS (vývoj, výroba, návrh řešení, instalace a servis) poskytující:
  - Grafické středisko přijímání alarmů s hierarchickým propojením
  - Vlastní bezdrátová síť (Latis 2400, PZR-1, síť Morse Radio)
  - připojení GSM, GPRS, SMS, PSTN, IP LAN / WAN
Požární signalizace, CCTV, perimetr, strukturní kabelážní systémy apod. (Řešení, návrh, instalace a servis) včetně systémové integrace do LATIS
Konzultační a školicí služby v oblasti bezpečnosti
Main Activities
Integrated electronic security platform - ASSET (development, manufacturing, solution design, installationand service) providing:
- Intrusion and Hold-up Alarm system
- Access control
- Time attendance
- Environmental control
- Keys management
- Parking places management
- Video verification
- Unique user identity management
Physical Security Information Management - LATIS (development, manufacturing, solution design, installation and service) providing:
- Graphical Alarm Receiving Centre with the hierarchical interconnection
- Proprietary wireless network (Latis 2400, PZR-1, Morse Radio network)
- GSM, GPRS, SMS, PSTN, IP LAN/WAN connectivity
Fire Alarm System, CCTV, Perimetr, Structure cabling systems etc. (solution, design, installation and service) including systems integration to LATIS
Consulting and training services in the security area
Fax
+420 545 536 520
Ulice / Street
Dornych 129/57
Město / City
Brno – Trnitá
PSC / ZIP
617 00
619 74 731
DIČ / VAT
CZ61974731
Kategorie
Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Vybavení bezpečnostních služeb, Obchodní a ostatní